Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
 •      
 • Начало +
 • Промоции и пакети +
 • Полезна информация +
 • За нас +

GDPR политика за защита на личните данни

Общи условия и Политика за защита на личните данни на Biomatrix.bg

Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) и Политика за защита на личните данни (за краткост „Политика“) уреждат отношенията при предоставяне на продуктите, предлагани на Потребителите чрез интернет страницата biomatrix.bg, както и чрез всички свързани уеб апликации и мобилни приложения (за краткост „Платформа“), собственост на Стефан Стефанов Церовски (за краткост „Собственик на платформата“), предоставена за ползване на Биоматрикс ООД, с електронен адрес за кореспонденция: info@biomatrix.bg.

Платформата Biomatrix.bg се използва изключително на основата на тези Общи условия и изключително за търговски цели. Различни условия не са приложими, дори ако Собственикът на платформата не възразява изрично срещу валидността им.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

 1. Biomatrix.bg е уеб-базирана система, чрез която се дава възможност на всеки Потребител да избира сред посочен каталог от продукти, продукта, който желае да закупи.

 2. Продуктите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни чрез платформата на Потребителя, включват пробиотици и постбиотици, както и други продукти предварително определени и включени в каталога на страницата на Biomatrix.bg

 3. Biomatrix.bg е доставчик на технология, която улеснява достъпа, таксуването и плащането на услуги за онлайн пазаруване, предоставяни през платформата.
 4. Потребител” по смисъла на настоящите Общи условия е дееспособно физическо или надлежно и валидно регистрирано юридическо лице, което използва предоставяните от уеб-базираната система продукти.

4.1. Регистрирани – потребители, които се регистрират на Платформата чрез надлежно попълване на апликационна електронна форма (формуляр) за регистрация;

4.2. Нерегистрирани - потребители, които посещават Платформата, без да извършват необходимите действия по регистрация.

 1. „Мениджър-заявки” e лице, което приема и обработва електронните форми за поръчки за закупуване на продукт и организира изпращането и доставянето на поръчките до потребителите.
 2. „Сайт/платформа” – интернет ресурс, изразяващ се в файлове, програми, текст, звук, картина, изображение и/или други материали, достъпни чрез домейна biomatrix.bg.
 3. „Директен маркетинг” – рекламни или други съобщения за предлагане на продукти и услуги, по поща, телефон или друг директен начин.
 4. „Партньор“ е всяко лице, с което Собственикът на платформата се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на потребителите, изпратили поръчка допълнителна информация за предоставяни от него продукти и услуги.
 5. За използването на настоящата уеб-базирана система не се изисква задължително предварителна регистрация от страна на потребителите. Установен е режим на свободен достъп до платформата. Регистрацията в платформата е по желание, като предоставя възможност на потребителите да следят историята на извършените от тях поръчки.
 6. Настоящите Общи условия за ползване (за краткост „Общи условия“) уреждат отношенията между собственика на платформата Biomatrix.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител“), което ползва интернет страницата на платформата Biomatrix.bg и продуктите и услугите, предоставяни чрез нея.
 7. Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет страницата biomatrix.bg и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта.

 

 1. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА. РЕГИСТРАЦИЯ. ИЗБОР НА ПРОДУКТ.

 1. Достъпът до интернет платформата Biomatrix.bg е свободен, т.е. не е необходимо да се извършва задължителна предварителна регистрация от страна на Потребителя.

 2. При желание на Потребителя да се регистрира в Платформата. Регистрацията се извършва чрез попълване на съответната апликационна електронна форма за регистрация в Biomatrix.bg и изразяване на  съгласие с Общите условия и Политиката за защита на личните данни. 

2.1. Едно физическо лице на може да регистрира повече от един профил в Платформата/ С регистрирането си в Biomatrix.bg. С извършване на регистрацията лицето придобива качеството „Регистриран потребител“ и възможността в създадения от него профил да се съхранява историята на направените от него поръчки.                                                                        
2.2. Данните, които задължително се посочват от всеки Потребител при регистрация, са:  Име и фамилия,  e-mail адрес, телефон, адрес и парола. При регистрация в Biomatrix.bg не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.                                                                                    
2.3. След успешно завършване на регистрацията посоченият от Потребителя email адрес е неговото потребителско име.                                                                                                     2.4. Чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общи условия и Политика за защита на личните данни" и натискане на бутон "Регистрация", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни, приема ги и се задължава да ги спазва. Така направено електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.                                                                           
2.5. След успешно завършване на регистрацията Потребителят получава потвърдително писмо на посочения от него email адрес.                                                                                                         
2.6. Всеки Потребител има право да обновява и допълва информацията в собствения си профил по всяко време.                                                                                                                  
2.7. Пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на профила, се носи изцяло от Потребителя. 
2.8. Всеки Потребител може да прекрати регистрацията си по всяко време. При изтриване на профила данните на Потребителя се изтриват изцяло, а не се анонимизират.

 1. За да закупи продукт, предоставян от Biomatrix.bg, Потребителят попълва и изпраща своята електронна форма за поръчка с избрания продукт от каталога на платформата. 
 2. С  изпращането на електронната форма за поръчка (чрез натискане на бутона "ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА", Потребителят приема Общите условия, Политиката за защита на личните данни, задължава се да плати дължимата цена съобразно избрания от него начин на плащане и изразява своето съгласие да получава имейли, бюлетини и информация за актуализации, във връзка с предоставяните продукти от Biomatrix.bg.
 3. Чрез отбелязване в полето  "Съгласявам се с Общите условия и Политика за лични данни и давам съгласието си данните ми да бъдат обработвани" и натискане на виртуалния бутон " ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА", Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С това изявление Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, Политика за лични данни, дал е изричното си съгласие неговите данни да бъдат обработвани, приема и се задължава да ги спазва. Така направеното електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон със записването му на съответен носител в сървъра, поддържан от собственика на Biomatrix.bg, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане.
 4. Задължително всеки Потребител посочва валиден email адрес за кореспонденция и дава съгласието си всяка бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Biomatrix.bg да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.
 5. С влизането в интернет платформата, Потребителят има възможност да се запознае с каталог от продукти, разделени в два раздела -  "ПРОДУКТИ" и "МЕГА МЕНЮ" и предлагани от Biomatrix.bg. Чрез натискане върху снимката на съответния продукт от каталога с продукти на избрания раздел, Потребителят получава достъп до профила на продукта, където се съдържа описание, отзиви и цена за покупка на продукта. В случай че желае да закупи продукта, Потребителят може да го направи чрез попълване на електронната форма за поръчка.
 6. При попълване на електронната форма за поръчка след избор на продукт от каталога и кликване върху бутона „ПОРЪЧАЙ”, Потребителят се препраща към електронната форма за поръчка, където попълва следните данни:име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес за доставка, специални инструкции (по желание) и избира начин на плащане (чрез наложен платеж или чрез превод чрез платежната система БОРИКА). Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон "ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА", поръчката на Потребителя се счита за изпратена.
 7. С посочването на email адрес за кореспонденция, Потребителят дава съгласието си бъдеща кореспонденция (размяна на електронни писмени документи, уведомления и жалби) между него и Biomatrix.bg да се осъществява по електронен път на посочения от него email адрес.
 8. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на заявяване на поръчката са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Biomatrix.bg има право да откаже, прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на продуктите на  Потребителя.

 

 1. ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ BIOMATRIX.BG. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ.

 1. Biomatrix.bg предоставя на своите потребители каталог от продукти, които включват пробиотици и постбиотици, както и други продукти предварително определени и включени в каталога на страницата на Biomatrix.bg.

 2. Потребителя има възможност да избира между продуктите, предлагани от Biomatrix.bg. Изборът на Потребителя не обвързва Собственика на платформата да предостави продукта, в случай че е налице обективна невъзможност да бъде предоставен. 
 3. Мениджър-заявки обработва поръчките и организира изпращането и доставянето на избрания продукт до Потребителя, едва когато са конкретизирани всички параметри от електронната форма за поръчка.
 4. Потребителят има право да получи продукта, поръчан от Biomatrix.bg едва след като заплати съответната цена.
 5. Плащането на поръчаните от Потребителя продукти се осъществява по един от следните начини: чрез наложен платеж при получаване на продукта или чрез платежната система БОРИКА. В случай на плащане чрез платежната система БОРИКА, условията за плащане и възстановяване на платени суми се определя съгласно Общите условия за ползване и конфиденциалност на БОРИКА. Изборът на начин на плащане се извършва от Потребителя.
 6. Собственикът на платформата, декларира, че не съхранява банкова информация за извършеното от Потребителя плащане (информация за банковите карти на потребителя и т.н.).
 7. Мениджър-заявки обработва поръчките и организира изпращането им. Параметрите и сроковете на доставка се уговарят допълнително между Потребителя и Мениджър-заявки.
 8. Мениджър-заявки и Biomatrix.bg не носят отговорност в случай че има забавяне в доставката, дължащо се на обективни причини или на забавяне от страна на куриерското дружество.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА BIOMATRIX.BG

 1. Общите условия за използване на платформата Biomatrix.bg сами по себе си представляват договор, който всеки Потребител сключва със Собственика на платформата.
 2. С влизането в платформата Biomatrix.bg чрез уебсайта biomatrix.bg, Потребителят декларира, че желае да ползва услугите и продуктите на платформата, че е запознат с настоящите Общи условия, че дава изричното си информирано съгласие да получава заявените от него  продукти и се задължава да ги спазва при използването на Biomatrix.bg, на всяка връзка и секция от нея, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено в следствие на използването на тази платформа.
 3. Обвързването с Общите условия е приложимо както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения, премахвания или добавяне на нови връзки, секции и други.
 4. Biomatrix.bg запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общите условия, като за това не е длъжна изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Общите условия, които Biomatrix.bg прави, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Общите условия преди всяко използване на платформата.
 5. Ако Потребителят изрично заяви, че отхвърля промените чрез надлежно подаване на писмено уведомление на email адрес info@biomatrix.bg,  се счита че договорните взаимоотношения между страните се прекратяват.
 6. info@biomatrix.bg.може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на платформата/сайта си по всяко време, включително, но неограничаващо се до съдържание и оборудване (хардуер и софтуер), необходимо за достъп или употреба.
 7. Biomatrix.bg не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на условията, продуктите и услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на платформата.
 8. На сайта на платформата може да присъстват и продукти и услуги, предлагани от партньори на Biomatrix.bg. Biomatrix.bg не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между Потребителите и трети страни - партньори на Biomatrix.bg.
 9. Biomatrix.bg има правото да поставя на всяка от страниците на сайта, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Biomatrix.bg  или от трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Biomatrix.bg. Biomatrix.bg не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или за продукти и за услуги, които са станали достояние на Потребителя при ползването на Biomatrix.bg.
 10. Biomatrix.bg има право да събира и използва информацията за целите на директния маркетинг, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети. За статистически цели, като предоставя информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции или трети лица, които водят статистика за кликанията и други действия на Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
 11. Всеки Потребител има право да използва услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към Biomatrix.bg и нейния собственик.
 12. Използването на информация или всякакъв друг вид съдържание от Biomatrix.bg за търговски цели e забранено, без да копира, възпроизвежда или публикува част или цялата информационна система на сайта освен ако изрично не е договорено писмено съгласие от Biomatrix.bg.
 13. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия.
 14. Biomatrix.bg има право, но не и задължение, да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените продукти и услуги на Потребител, който не спазва горните изисквания.
 15. Всички права запазени. Цялата информационна система, ресурсите и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Biomatrix.bg или неговите партньори и клиенти. При използването на услугите и продуктите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на Biomatrix.bg, на други потребители или на съответно указаните лица.

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Biomatrix.bg:

 1. Надлежно попълнената и изпратена електронна форма за поръчка на Потребителя задължава Biomatrix.bg да предприеме необходимите действия по предоставянето на продуктите, обект на настоящите Общи условия, а именно да обработи подадената електронна форма за поръчка и да достави поръчания продукт на Потребителя, по избрания от последния начин и при спазване на уговорените допълнително между страните срокове. Всички тези действия се осъществяват от Мениджър-заявки.
 2. Biomatrix.bg гарантира качеството на доставените продукти на Потребителя в сроковете, посочени върху опаковката на всеки продукт и съобразно предписанията, посочени в листовките, които ги придружават.
 3. Biomatrix.bg се задължава да възстанови всяка парична сума, платена от Потребителя за предоставянето продукт, който не е предоставен по вина на Biomatrix.bg. Потребителят се задължава да уведоми чрез писмена жалба/уведомление на email адрес info@biomatrix.bg в 7-дневен срок от деня, в който е следвало да получи продукта, предлаган от платформата.  След установяване на непредоставянето на предварително заплатен продукт Biomatrix.bg възстановява сумата в 14-дневен срок от подаване на писмената жалба/уведомление.
 4. Biomatrix.bg прави всичко възможно, за да поддържа платформата в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Biomatrix.bg не гарантира, че предоставените услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи. Biomatrix.bg не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения и/или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.
 5. В случай че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Biomatrix.bg върху съдържащите се в уеб-базираната система Biomatrix.bg обекти на интелектуална собственост, Собственикът на платформата има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до нея.
 6. Ако Потребителят ползва Biomatrix.bg за разпространение на търговска или друга информация с търговска цел без изричното разрешение на Biomatrix.bg, то Собственикът на платформата има право да  възпрепятства достъпа на Потребителя до нея.
 7. Ако Потребителят ползва Biomatrix.bg за разпространение на неразрешена от закона информация, Собственикът на платформата има правото да възпрепятства достъпа на Потребителя до нея.
 8. Biomatrix.bg има право да инсталира върху компютрите на Потребителя кукита (cookies). Последните представляват малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират пред системата на Biomatrix.bg.
 9. Собственикът на платформата си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни продукти, достъпни чрез Biomatrix.bg, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в Biomatrix.bg.
 10. Biomatrix.bg има право на парично възнаграждение за предоставените чрез платформата продукти на Потребителите.

 

Права и задължения на Потребителя:

 1. Потребителят има право да му бъдат доставени продуктите, за които е направил поръчка чрез надлежно попълнена електронна форма за поръчка и след заплащане на дължимата сума за поръчания продукт.
 2. Потребителят се задължава да плати цената на продукта при закупуване.
 3. След изпращане на електронната форма за поръчка, Потребителят няма възможност да коригира предоставените данни, но е задължен писмено на посочения на платформата email адрес да информира за всяка промяна в предоставените от негова страна данни.
 4. Потребителят осигурява за своя сметка необходимото му компютърно оборудване и достъпа до Интернет за ползването на предоставяните от Biomatrix.bg продукти и услуги. Biomatrix.bg не носи отговорност за техническите параметри на компютърното оборудване и качеството на предоставения за сметка на Потребителя достъп до Интернет.
 5. Всеки Потребител се задължава при ползване на платформата: 
  1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, морала и добрите нрави;
  2. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  3. да не зарежда, съхранява на сървъра на Biomatrix.bg, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали, противоречащи на българското или приложимото чуждо законодателство, съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави, които имат рекламна цел, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото, и всякакви други материали и ресурси, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
  4. да уведомява незабавно Biomatrix.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на платформата;
  5. да не се намесва в правилното действие на системата;
 6. При неспазване на изискванията на настоящите Общи условия, Biomatrix.bg има право незабавно и без предварително предупреждение да ограничи достъпа на Потребителя до интернет платформата, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходните алинеи от страна на Потребителя. В тези случаи Biomatrix.bg има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
 7. Ако Потребителят наруши горепосочените условия, Потребителят носи пълна и цялостна отговорност съобразно приложимото българско законодателство.
 8. Потребителят се съгласява да заплаща предварително фиксирано възнаграждение, което се уговаря индивидуално за всеки съобразно поръчания от него продукт. Транспортните разходи са за сметка на Потребителя, като се включват в общата сума, която потребителят трябва да заплати, изчислена след въвеждането на данните от електронната форма за поръчка.
 9. Потребителят се съгласява и удостоверява своето знание, че не се освобождава от задължението си да заплати всички транспортни разходи по доставката на продукта, в случаите, че се откаже да приеме продукта, след като последният му бъде предоставен.
 10. Потребителят е длъжен да обезщети Biomatrix.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Biomatrix.bg и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Biomatrix.bg продукти и услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката при ползване на Biomatrix.bg или във връзка с други нарушения на задълженията от настоящите Общи условия.
 11. Потребителят изразява изричното си знание и съгласие, че с изпращането на поръчката изпълнението на договора се счита за започнало. Потребителят има право да се откаже от сключения по този начин договор в срок от 24 часа след изпращането на поръчката.

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

 1. Biomatrix.bg не отговаря пред Потребителя за:
  1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на продуктите на Biomatrix.bg от негова страна,  както и за невъзможността да се ползват тези продукти;
  2. неспособност на Потребителя да ползва продуктите;
  3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на продуктите.
 2. Biomatrix.bg полага грижи информацията в Biomatrix.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията. Biomatrix.bg няма задължението и не гарантира, че предоставяните продукти ще удовлетворят изискванията на Потребителя. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на платформата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Biomatrix.bg не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползването й вреди, освен ако са причинени от Biomatrix.bg умишлено или при груба небрежност.  Biomatrix.bg не отговаря за информацията, съдържащата се в платформата и за дейността на Потребителя.
 3. Biomatrix.bg не носи отговорност при невъзможност за предоставяне на продуктите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Biomatrix.bg, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 4. Biomatrix.bg не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Biomatrix.bg.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 1. Отношенията между страните се прекратяват с предоставянето на поръчания продукт на Потребителя и плащането на цената.

 2. Отношенията между страните се прекратяват и при следните обстоятелства:
  1.  прекратяване поддържането на Biomatrix.bg;
  2. едностранно от Собственика на платформата с преустановяване на достъпа до платформата на Потребител, изцяло по преценка на Собственика на платформата;
  3. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
  4. други предвидени в настоящите Общи условия случаи;
  5. други предвидени в закона случаи;

 

 VIII. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Термини:

* „лични данни“ - всяка информация, която се отнася до физическото лице (субект на лични данни) и чрез която може да бъде идентифицирано по смисъла на Регламент (ЕС) 2016 /679 (за краткост „Регламент“);

* „физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ - лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

* „субект на лични данни“ – всяко физическо лице Потребител на този сайт;

* „обработване на лични данни (Обработване)“ - всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

* „профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

* „псевдонимизация“ - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано (анонимизиране);

* „Електронно изявление“ по смисъла на ЗЕДЕУУ - словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията;

* „електронен документ“ по смисъла на Регламент (ЕС) №910/2014 - всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

* Бисквитите (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от уеб и мобилните приложения от платформата Biomatrix.bg чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на всеки Потребител и дават възможност за възстановяване на информация за Потребител, като го идентифицират пред съответната системата.

2. Принципи                                                                                                                              

* В дейността си по обработка на лични данни, предоставяни в Платформата се следват принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, свеждане на събираните данни до минимум, точност при своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, ограничение на съхранението.                                                                                               
* Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и събраните лични данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.                       
* Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.
*Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“). 

3. Собственикът на платформата полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя съгласно действащото национално и европейско законодателство, станала му известна по повод на използване/посещение на платформата - предмет на настоящите Общи условия и включената в тях Политика за защита на личните данни. 

4. При регистрация на Потребител в платформата Biomatrix.bg се предоставят следните лични данни: Име и фамилия, e-mail адрес, телефон, адрес. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес). При регистрация в платформата  Biomatrix.bg не се изисква посочване на ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер.            4.1. При попълване на електронната форма за поръчка след избор на продукт от каталога кликване върху бутона „ПОРЪЧАЙ”, Потребителят попълва следните данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес, адрес за доставка, специални инструкции (по желание) и избира начин на плащане (чрез наложен платеж или чрез превод чрез платежната система БОРИКА). Потребителят декларира, че се съгласява с Общите условия и Политика за лични данни и дава съгласието си данните му да бъдат обработвани. С натискане на виртуалния бутон " ФИНАЛИЗИРАЙ ПОРЪЧКАТА", поръчката на Потребителя се счита за изпратена. В допълнение се съхранява информация за  съгласяването с настоящите Общи условия и Политика за защита на личните данни (дата, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес).

5. В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) се поддържа и съхранява за срок от 1 (една) година лог-файл на всяка отправена електронната форма за поръчка. Лог-файлът съдържа дата на изявлението, час, вид браузър (уеб или мобилен) и IP адрес, данни от електронния формуляр. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 

6. Лог-файловете се съхраняват и използват със следните цели: 
6.1. За подсигуряване на надеждното функциониране на Платформата, установяване на технически проблеми, възпрепятстване на (опити за) злонамерени действия;
6.2. За водене на статистика и измерване на броя дневни /месечни /годишни посещения и ползваемост;
6.3. За изпълнение на законоустановени задължения. 

7. Информацията, описана по- горе се събира, използва и обработва информацията, за целите, предвидени в Общите условия и Политиката, неразделна част от тях, които могат да бъдат: 
7.1. Цели, необходими за използването на предоставяните от платформата продукти;

7.2. Цели, за които Потребителят е дал своето изрично съгласие;

7.3.Цели, свързани със защита на легитимен интерес на Платформата;
7.4. Цели, необходими за изпълнението на законоустановени задължения на Платформата. 
8. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел използването на предоставяните от Платформата продукти и услуги.

9. Всеки Потребител предоставя лични данни с цел упражняване на правата и законните интереси на Biomatrix.bg, включително и по съдебен ред, във връзка със защита на личните данни на Потребителя, във връзка с предоставяне след поискване на съхраняваните и обработвани лични данни на компетентни и контролни държавни и административни органи, включително от съдебни органи. 
10. Biomatrix.bg се задължава да уведомява всеки Потребител при предоставяне на обработваните от него лични данни съобразно действащото законодателство. 
11. Чрез платформата се обработват предоставените от Потребителя лични данни след получаване на изрично съгласие за това, на законово основание и /или легитимен интерес. 

11.1. Регистрационни данни и информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия, Политиката и история на профила (дата, час, вид браузър, IP адрес): 
- Период на съхранение: За целия период на поддържане на профила в платформата и до 1 (една) година от прекратяване на регистрацията;

- Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на регистрацията и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 
11.2. Информация за изявлението за съгласие с настоящите Общи условия и Политиката (дата, час, вид браузър, IP адрес): 

- Период на съхранение: до 1 (една) година от изпращане на електронната форма за поръчка;
- Информация: Предоставените данни идентифицират Потребителя. Съхранението на данните е с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след изпращане на формата за запитване и във връзка изпълнение на задълженията по ЗЕДЕУУ. След изтичане на 1 година данните са псевдонимизират, като това не позволява идентификация на конкретния Потребител с данните. 

11.3.Жалби, запитвания, искания или други въпроси /кореспонденция, отправени в комуникация към Biomatrix.bg: 

Период на съхранение: За срок до 5 (пет) години;

11.4. Бисквити. Период на съхранение: До 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта. 

11.5. Абонаменти за Съобщения за полезни инициативи и кампании (данни от профила): 
- Период на съхранение: За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и /или закриването на регистрацията;

- Информация: Платформата дава възможност на всеки регистриран Потребител да се абонира и получава на посочен от него email адрес Съобщения за полезни инициативи и кампании. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време. 

12. Срокът за съхранение на данни се продължава пропорционално до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции в случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и /или искане от компетентен държавен орган. В случаи на промени в приложимото право – сроковете за съхранение се удължават и /или намаляват съответно на промените

13. Biomatrix.bg може да предоставя генерирана чрез използването на Платформата статистика на трети лица съгласно настоящата Политика и Общи условия. Данните, които се предоставят на трети лица са псевдонимизирани - личните данни са обработени по такъв начин, че те не могат повече да бъдат свързани с конкретен субект на данни /Потребител/. 
14. Съгласно настоящата Политика всеки Потребител има право:                                

14.1. да се информира подробно за обработването на лични данни във връзка с осъществяваната от Платформата търговска дейност (Право на информираност); 

14.2. да получи потвърждение дали се обработват лични му данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата във връзка с това (Право на достъп – осъществява се чрез посочените контакти); 

14.3. да ограничи обработването на лични данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 (Право на ограничаване във връзка с обработването на данни); 
14.4. да изиска от Biomatrix.bg да му предостави събраните от нея и отнасящи се до Потребителя личните данни, които са предоставени, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да предостави тези данни на друг администратор по негова преценка (Право на преносимост на данните); 

14.5. Да възрази по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес (Право на възражение); 
14.6. Да подаде жалба до компетентен надзорен орган:  Комисия за защита на личните данни,
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg 
15. Biomatrix.bg не носи отговорност за верността на предоставяните от Потребителя данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения, на установена измама и /или злоупотреба Потребителят следва да уведоми Biomatrix.bg незабавно. 

16. Всеки Потребител може да отправи своите въпроси и искания, свързани с упражняване на правата му по защита на лични данни, към Biomatrix.bg на следния имейл адрес за кореспонденция: info@biomatrix.bg.

17. Всеки Потребител може да изтрие или забрани на използвания от него браузър да получава бисквити от конкретно посочен или от всички сайтове. Информация: aboutcookies.org. 

 

IX.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Всеки потенциален спор между Собственикът на платформата Biomatrix.bg и Потребителите се решава чрез взаимно споразумение. При невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

          Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща  info@biomatrix.bg, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя от клаузите (или няколко от клаузите) по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Надзорни органи: 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ул. "Врабча" № 1, ет.3,4 и 5

тел. 02/933 0565, факс 02/9884218

Уеб сайт: www.kzp.bg 


Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

тел.: 02/91-53-555, факс: (02) 940 36 40                                                                                                                           
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg                                                                                                                                                  
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

Ако не сте съгласни с тези условия и не желаете да се обвързвате с тях, не се разрешава да посещавате интернет страницата biomatrix.bg,  използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.